Users of this system, can login to view this document.

Login

Unesite sledeće informacije da biste zahtevali kopiju dokumenta od osobe odgovorne za to

Kvalitet života kod pacijenata sa preležanim infarktom miokarda sa ST elevacijom koji su lečeni trombolitičkom terapijom ili perkutanom koronarnom intervencijom

Mejl adresa se koristi za slanje dokumenta.