Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu.

Repozitorijum odbranjenih doktorskih disertacija na Univerzitetu u Beogradu dostupan je na veb stranicama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" i u NaRDuS-u (Nacionalni Repozitorijum Disertacija u Srbiji).

Više