• Geonasleđe Golije i Peštera 

      Grujičić-Tešić, Ljiljana V. (Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet, 18-05-2017, Datum odbrane: 01-09-2017)