UviDok - Uvid javnosti u doktorske disertacije pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu

UviDok - Uvid javnosti u doktorske disertacije

Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu.

Repozitorijum odbranjenih doktorskih disertacija na Univerzitetu u Beogradu dostupan je na veb stranicama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".

Grupacije fakulteta

Najnovije doktorske disertacije na uvidu javnosti

Više